Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5 6

Hajontakuvio Animaatio-symboli

Hajontakuviossa havaintoja tai havaintoryhmiä kuvataan koordinaatistoon sijoitettujen pisteiden tai kuvasymbolien avulla. Tällaisessa kuviossa on mahdollista tarkastella havaintojen sijaintia ja niistä muodostuvien ryhmien kokoa kahden muuttujan suhteen. Sen avulla voidaan saada tietoa muuttujien keskinäisestä riippuvuudesta.

Esimerkkikuviomme kertoo, että nuorten ja vanhojen osuus kunnan väestöstä vaihtelee käänteisesti. Kun nuoria on paljon, vanhoja on vähän, ja kun vanhoja on paljon, nuoria on vähän.

Lähde: Väestölaskennan kartta-animaatiosovellus 

Takaisin oppimateriaaliin