Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5 6

Piirakkakuvio

Piirakkakuvioita käytetään myös paljon. Kun piirakka jaotellaan esimerkkikuviomme mukaisesti kovin moneen sektoriin, se havainnollisuus vähenee voimakkaasti. Piirakka antaa nopean yleiskuvan jonkun ilmiön jakautumisesta eri luokkiin, mutta kuvion eri osien tarkempi vertailu on vaikeaa. Piirakkakuviot esitetään usein kolmiulotteisina, mikä vaikeuttaa lisää yksittäisen piirakan eri osien suuruussuhteiden hahmottamista.

Kuvio. Kotitalouksien kulutusmenot kotitaloutta kohden 2006

Kuvio kotitalouksien kulutusmenoista

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien kulutus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-3533. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2012]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/tau.html

Takaisin oppimateriaaliin