Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Prosentit ja prosenttiyksiköt

Pienetkin prosentit ovat suuria lukuja, jos ne lasketaan esimerkiksi maapallon väestöstä. Vastaavasti kovin pienistä luvuista lasketut suuretkaan prosentit eivät ole paljon.

Joskus prosentteja lasketaan prosenttiluvuista ja silloin kannattaa olla tarkkana. Kun ikääntyneiden osuus väestöstä on kasvanut yhdellä prosentilla, on kyse selvästi pienemmästä kuin silloin, kun tämä osuus on noussut yhden prosenttiyksikön.

Prosentteja tarkasteltaessa on aina palautettava mieleen, mihin ne viittaavat. Esimerkiksi tieto, että 99 prosenttia alle viiden viikon ikäisenä kuolleista lapsista asui kehitysmaissa, muuttuu vähemmän dramaattiseksi, kun huomaamme että kaikista alle viisiviikkoisista lapsista 90 prosenttia asuu kehitysmaissa.

Takaisin oppimateriaaliin