Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Tilastokeskus

Myös Tilastokeskuksella on animaatioon pohjautuvia tilastoesityksiä. Ne perustuvat väestö- ja työssäkäyntitilastoihin. Palvelussa on aikasarjatietoa, joka voidaan animoituna esittää kartalla, palkkeina, hajontakuvioina ja käyrinä. Palvelun perusnäytössä on kolme rinnakkaista kuviota, mutta näyttöä voi muokata omien mieltymysten mukaiseksi. Palvelussa selvitetään myös tilastoissa käytettyjen käsitteiden sisältöä.

Tutustu kartta-animaatiosovellukseen tarkemmin Tilastokeskuksen verkkosivuilla, joilta löydät mm. oppaan sovelluksen käyttöön ja linkin itse sovellukseen.

Takaisin oppimateriaaliin