Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Miten kuvata työllisyystilannetta tilastolla?

1.  Määritellään tärkeimmät käsitteet: työllisyysaste ja työttömyysaste. Käsitteitä on runsaasti muitakin, mutta tässä rajoitutaan näihin kahteen. Työllisyysaste kertoo kuinka moni työikäisistä on töissä. Osa opiskelee, osa on työttömänä, osa on kotona esimerkiksi lapsia hoitamassa. Työttömyysaste taas kertoo, miten yleistä työttömyys on. Se kuvaa kuinka paljon työttömiä on verrattuna kaikkiin työmarkkinoilla oleviin (= työlliset + työttömät).

2.  Tehdään käsitteistä mitattavia: tarkennetaan työttömien ja työllisten kriteereitä. Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on oman ilmoituksensa mukaan etsinyt töitä neljän edeltävän viikon aikana, on valmis ottamaan työn vastaan kahden viikon sisällä eikä ole tehnyt palkkatyötä tuntiakaan mittausviikon aikana.

Suomen työvoimatutkimuksessa käsitteet määritellään Kansainvälisen työjärjestön hyväksymällä tavalla.

Haastattelua varten edellä mainitut kriteerit muutetaan kysymyksiksi. Seuraavassa esimerkkejä, minkälaisia kysymyksiä työttömyyden selvittämiseen tarvitaan. Tässä esitetään vain keskeisimmät. Tarvittavan mittaustiedon kokoamiseen tarvitaan kymmeniä kysymyksiä, jotka on räätälöity vastaajien erilaisen elämäntilanteen mukaan.

  • Olitteko viime/toissa viikolla ansiotyössä vähintään yhden tunnin joko palkansaajana, yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai maatilalla?
  • Oletteko viimeisen neljän viikon aikana etsinyt uutta työpaikkaa tai sivutyötä tai valmistellut yrittäjäksi ryhtymistä?
  • Olisitteko valmis ottamaan vastaan osa-aikatyön?
  • Olisitteko valmis ottamaan vastaan kokoaikatyön?

3.  Tiedot kerätään pääosin puhelimitse haastattelemalla 15–74-vuotiaita henkilöitä. Joka kuukausi haastatellaan 12 000 väestörekisteristä poimittuun otokseen kuuluvaa henkilöä. Lue lisää otoksista aiheessa 3.2 Otanta.

Tiedonkeruun tarkempi kuvaus käy ilmi Työvoimatutkimuksen laatuselosteeseen sisältyvästä menetelmäselosteesta.

Takaisin oppimateriaaliin