Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Inflaation mittaus

Tässä on lyhyt kuvaus siitä, miten inflaation käsitteestä edetään mittaustehtävään. Lisätietoa löydät kuluttajahintaindeksin käyttäjän käsikirjasta.

Tietyn kuukauden inflaatio ilmaistaan yleisimmin vuosimuutoksena eli hintojen muutoksena edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta. Käytetyin inflaatiomittari on kuluttajahintaindeksi. Se kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintojen kehitystä.

Kuluttajahintaindeksissä eri tavararyhmien ja palveluiden hinnat saavat kulutusosuuksiensa mukaisen painotuksen. Kulutusosuus kertoo kuinka suuri osa kotitalouksien kulutusmenoista kohdistuu tiettyyn hyödykeryhmään. Menot on selvitetty erillisen kulutustutkimuksen avulla. Tietoja kerätään asumisen kustannuksista, liikennemenoista, elintarvikkeiden, vaatteiden hinnoista, kodinhoitomenoista, virkistysmenoista sekä hotelli- ja ravintolamenoista sekä muiden tavaroiden ja palveluiden hinnoista.

Indeksissä ei seurata kaikkien edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvien tuotteiden ja palvelujen hintoja, vaan on valittu eräänlainen ostoskori, johon kuuluvien hyödykkeiden hintoja seurataan. Tavoitteena on mahdollisimman edustava joukko hyödykkeitä, joita on yhtäläisesti saatavilla koko maassa.

Kaikissa hyödykeryhmissä määritellään vielä tarkasti tosiasialliset tuotteet, joista hinnat kerätään. Kustakin tuotteesta kerätään useita hintoja eri puolelta maata. Kuukausittaisia hintahavaintoja on yli 50 000.

Myös indeksikorin ajantasaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota: indeksiuudistuksissa otetaan mukaan uusia hyödykkeitä, vanhoja poistetaan ja laatumääritelmiä tarkistetaan.

Kuluttajahintaindeksin hintatietoja kerätään suoraan noin 2 700 liikkeestä. Lisäksi osa hinnoista kerätään muista lähteistä. Tietojen keruu tapahtuu kaupoissa, jotka edustavat mahdollisimman hyvin vähittäiskaupan rakennetta. Huomion otetaan eri keskusliikkeet, kaupan tyyppi ja kaupan koko. Myös alueittaiset erot pyritään ottamaan huomioon. 

Kunkin tuotteen hinnan muutos lasketaan ja edelleen tuotehinnoista kootaan tavara- tai palveluryhmän keskimääräinen hintamuutos. Ryhmittäiset muutokset lasketaan yhteen kulutusosuuksilla painottaen ja tulokseksi saadaan keskimääräinen hinnanmuutos eli inflaatioprosentti.

Takaisin oppimateriaaliin