Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Otoksen koko ratkaisee

Yhdysvaltain kansalaisten mielipiteitä voidaan periaatteessa tutkia samankokoisella haastatteluotoksella kuin suomalaisten. 1 000 hengen otos antaa mahdollisuuden kuvata perusjoukkoa melko luotettavasti, jos kuvattavat asiat ovat yksinkertaisia ja koskevat koko perusjoukkoa. Jos tuloksia halutaan tarkastella esimerkiksi ikäryhmittäin, tulee otoksen kokoa kasvattaa siten, että kutakin tarkasteltavaa ikäryhmää on riittävästi.

Tilastoalalla yleisesti hyväksytyn ajattelun mukaan 1 000 hengen satunnaisotoksen perusteella voidaan perusjoukon ominaisuuksia arvioida muutaman prosenttiyksikön tarkkuudella. Virhemarginaali kasvaa nopeasti jopa yli kymmenen prosenttiyksikön suuruiseksi, kun otoskoko pienenee. Virhemarginaalilla tarkoitetaan sitä väliä, jolle tulokseksi saatujen arvojen satunnainen vaihtelu todennäköisesti asettuu.

Otannasta johtuva satunnaisvaihtelu on yksi osa tilastoissa esiintyvästä satunnaisvaihtelusta. Sen lisäksi satunnaista vaihtelua aiheutuu mittausvälineistä (esimerkiksi haastattelun kysymysten väärin ymmärtäminen) ja tilaston tuotantoprosessin virheistä.

Takaisin oppimateriaaliin