Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Minkälaisia tutkimuksia tehdään käyntihaastattelujen avulla?

Juomatapatutkimus syksyllä 2008. Tutkimuksen aihepiiri on sellainen, että vastaajien arviot mm. nautitun alkoholin määrästä ovat yleensä pienempiä kuin alkoholin kulutusta koskevien muiden tietojen pohjalta voidaan arvioida. Myös tutkimuksen kesto on sen verran pitkä (1 h), että tietojen keruu esimerkiksi puhelinhaastatteluna on vaikea toteuttaa. Siksi tiedot kerättiin henkilökohtaisella käyntihaastattelulla. Tutkimuksen vastausprosentti oli 73,5 prosenttia.

Kansainvälinen European Social Survey -tutkimus kestää henkilöä kohti keskimäärin reilusti yli tunnin. Tutkimuksessa selvitetään monipuolisesti ihmisten elinoloja, sosiaalisia suhteita ja asenteita. Käyntihaastattelu antaa mahdollisuuden muita tiedonkeruumuotoja paremmin varmistaa kansainvälistä vertailtavuutta. Pitkä haastatteluaika verottaa tutkimuksen vastausprosenttia, vaikka sitä on pyritty määrätietoisesti nostamaan. Vuoden 2010 tutkimuksessa vastausprosentti oli esimerkiksi Saksassa vain 30 prosenttia. Suomessa 60 prosenttia otokseen kuuluvista haastateltiin silloin. Vuoden 2012 ESS-tutkimuksessa vastausprosentti saatiin Suomessa tehostetun katotyön avulla nostettua 68 prosenttiin.

Takaisin oppimateriaaliin