Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Minkälaisiin tarkoituksiin voi kerätä aineistoa puhelinhaastatteluilla?

Tulo- ja elinolotutkimus kestää noin puoli tuntia. Se on tutkimus, jossa samat haastateltavat ovat mukana useamman kerran (niin sanottu paneelitutkimus). Tutkimuksen haastattelutietoihin yhdistetään hallinnollisista rekistereistä, muun muassa verottajalta saatua tietoa. Vuoden 2012 tutkimuksen vastausosuus oli 67 prosenttia eli tutkimuksen kato oli 33 prosenttia.

Myös Työvoimatutkimus on paneelitutkimus. Haastattelu on lyhyt ja aineiston keruuseen on käytettävissä reilut kaksi viikkoa. Tämän tutkimuksen vastausosuus on korkea, 75 prosenttia.

Takaisin oppimateriaaliin