Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Web-kyselyjen määrät nopeassa kasvussa

Postikysely on hyvä tapa kerätä tietoa, jos halutaan esittää kysymyksiä, joihin vastaaminen vaatii aikaa ja omassa rauhassa keskittymistä. Postikyselyssä vastaaja näkee kaikki esitettävät kysymykset, jolloin hän saa haastatteluja paremman ennakkokäsityksen tutkimuksesta. Vastaaja voi myös itse valita ajan, jolloin hän vastaa kyselyyn. Postikyselyissä ei ole vuorovaikutusta haastattelijan kanssa, jolloin vastaamiseen ei vaikuta paine antaa ”yleisesti hyväksyttäviksi” koettuja vastauksia. Tämän vuoksi postikyselyä käytetään usein arkaluonteisten tutkimusaiheiden tiedonkeruutapana.

Postikysely on myös käyttökelpoinen tapa kerätä tietoa yrityksiltä ja muilta organisaatioilta. Nykyisin postikyselyn rinnalle on usein luotu mahdollisuus vastata Internetin kautta. Tilastoissa käytettyjen yrityskyselyjen palautusprosentteihin vaikuttaa se, että tilastolain mukaan vastaaminen on pakollista. Tietotekniikan käyttöä yrityksissä kuvaavan tilaston tiedonkeruu on esimerkki yrityskyselystä, joka tarjoaa mahdollisuuden vastata joko postitse tai verkon kautta. Sen tiedonkeruuta selvitetään tarkemmin tilaston laatuselosteessa.

Web-tiedonkeruu valtaa jatkuvasti alaa tilastojen tiedon hankinnassa, esimerkiksi vuoden 2010 maatalouslaskennan vastauksista yli puolet saatiin web-vastauksina. Internetin yleistymisen myötä web-kyselyjen määrät ovat kasvussa myös henkilötiedonkeruissa.

Takaisin oppimateriaaliin