Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Tiedonkeruun erikoistapauksia

Kulutus- ja ajankäyttötutkimuksissa käytetään edellä kuvattujen perusmenetelmien yhdistelmiä. Tutkimus käynnistyy yleensä haastattelulla, jonka yhteydessä vastaajalle joko jätetään (käyntihaastattelu) tai postitetaan (puhelinhaastattelu) täytettäväksi ostojen tai ajankäytön kirjaamista varten niin sanottu päiväkirja, joka palautetaan esimerkiksi postin kautta. Kulutustutkimuksessa vastaajat voivat vaihtoehtoisesti kerätä tutkijoiden käyttöön kuitteja päivittäisistä ostoksistaan.

Kuluttajahintaindeksiä varten Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät noin 51 000 hintatietoa noin 2 600 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Keruuliikkeet on valittu osin satunnaisotannalla ja osin harkinnanvaraisesti. Lisäksi hintatietoja kerätään keskitetysti Tilastokeskuksessa. Laajeneva verkkokauppa lisää Internetin merkitystä hintatietojen lähteenä.

Takaisin oppimateriaaliin