Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Hallinnolliset aineistot kattavia, haastattelu- ja kyselyaineistot ajantasaisia

Valmiisiin hallinnollisiin aineistoihin pohjautuvista tilastoista on esimerkki Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto, joka tarjoaa alueellisesti tarkkaa ja kattavaa tietoa suomalaisten tärkeimmistä toiminnoista. Myös muut väestötilastot pohjautuvat rekisteriaineistoihin. Rekisteriaineistot ovat yleensä kattavia, mutta ne eivät sisällä niin ajantasaisia tietoja kuin haastattelujen avulla olisi mahdollista hankkia.

Takaisin oppimateriaaliin