Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Aineiston painottaminen

Kun etukäteen tiedetään, että alle 25-vuotiaita naimattomia miehiä on keskimääräistä vaikeampaa tavoittaa tutkimushaastatteluun, voidaan otokseen valita alun perin enemmän tähän ryhmään kuuluvia. Tuloksia laskettaessa tältä ryhmältä saadut vastaukset painotetaan niin, että ryhmän osuus vastanneista on sama kuin perusjoukossa.

Toinen menettely toteutetaan jälkikäteen. Kun huomataan, että jostain ryhmästä on saatu vähemmän vastauksia kuin muista, lisätään saatujen vastausten painoarvoa sen verran, että niitä on oikeassa suhteessa muita ryhmiä koskeviin havaintoihin.

Menettely ei ota huomioon sitä, että vastanneet nuoret naimattomat miehet voivat joissain olennaisissa suhteissa olla erilaisia kuin ne naimattomat nuoret miehet, joilta vastausta ei saatu.

Takaisin oppimateriaaliin