Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Editointi

Jos vastausjakaumassa havaitaan mahdottomia tietoja kuten esimerkiksi, että jollakin naisella on 20 lasta, voidaan tietoja tarkastella lähemmin. Syynä voi olla esimerkiksi virhe tietoja tallennettaessa ja oikea vastaus onkin 2 lasta. On tärkeää, että tällaiset virheet saadaan korjattua, sillä ne vääristävät voimakkaasti esimerkiksi aineistosta laskettuja keskilukuja – tässä tapauksessa arvio keskimääräisestä lapsiluvusta olisi liian suuri.

Takaisin oppimateriaaliin