Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Luokittelevat ja tutkimusmuuttujat

Luokittelevat muuttujat tilastoissa ovat sellaisia, joita pidetään riippumattomina. Tällaisia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutustaso ja toimiala. Niiden esittämiseen on myös olemassa vakiintuneita käytäntöjä ja standardeja.

Tutkimusmuuttujina käytetään usein esimerkiksi ihmisten asenteita, elämäntapaa (esimerkiksi kulutustottumukset) tai elinolosuhteita (esimerkiksi tulotaso) kuvaavia muuttujia.

Takaisin oppimateriaaliin