Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Satunnaisvaihtelun poistaminen

Useimmissa tilastollisissa aikasarjoissa esiintyy satunnaisvaihtelua. Tällä tarkoitetaan sitä, että mittaustulokset vaihtelevat jonkin verran mittauskerrasta toiseen, vaikka todellista muutosta ei olisikaan tapahtunut.

Satunnaisvaihtelu on merkittävämpää pienissä kokonaisuuksissa. Esimerkiksi Suomen kansantaloudessa satunnaisvaihtelu on merkittävämpää kuin Yhdysvaltain kansantaloudessa.

Yleensä ei olla kiinnostuneita satunnaisvaihtelusta. Jotta olennaiset asiat saadaan esiin aikasarjasta, täytyy satunnaisvaihtelu puhdistaa sarjasta pois. Käytössä on liukuvan keskiarvon laskentaan pohjautuvia menetelmiä, joiden avulla havaintoja samanlaistetaan aikaisempien havaintojen kanssa.

Kuvio. Esimerkkikuvio, jossa näkyy sekä satunnaisvaihtelusta puhdistamattomat aikasarjat että pelkistetty trendi

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu]. ISSN=1796-3788. Lokakuu 2009, Kemianteollisuus TOL 19-22, teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2000 - 2009 lokakuu, 2005=100, TOL 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.7.2012]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2009/10/ttvi_2009_10_2009-12-10_kuv_008.html

Takaisin oppimateriaaliin