Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Laatueroasteikko

Vaikka Pohjolan maiden kansat voidaan koota tilastotaulukkoon, niistä ei voi laskea esimerkiksi keskiarvoa, sillä kansallisuus on havaintojen laadullinen ominaisuus. Laatueroasteikolta voidaan vain osoittaa suurin luokka eli yleisin arvo. Tässä tapauksessa suurin luokka on ruotsalaiset.

Taulukko. Pohjolan kansat (väkiluku 1.1.2012, 1 000 henkeä)*

Kuva Suomen lipusta Suomalaiset 5 401
Kuva Ruotsin lipusta Ruotsalaiset 9 483
Kuva Norjan lipusta Norjalaiset 4 986
Kuva Tanskan lipusta Tanskalaiset 5 581
Kuva Islannin lipusta Islantilaiset 320

* Taulukon luvut on esitetty tuhansina henkilöinä. Siis esimerkiksi islantilaisia on 319 575 henkeä.

Lähde: Tilastokeskus, Eurostatin avaintaulukot [verkkojulkaisu], 2013, [viitattu 17.3.2013] . Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/tup/kvportaali/eurostat.html

Takaisin oppimateriaaliin