Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Järjestysasteikko

Mikä on suomalaisen keskimääräinen koulutustaso? Jos koulutus muunnetaan opiskeluvuosiksi, voidaan laskea keskiarvo koulutuksen kestosta. Koska opiskeluvuosien määrä ei kuitenkaan kerro opintosuorituksista tai omaksutusta tiedosta kovin paljoa, koulutusta on usein kuvattu asteikolla, joka määrittelee väljästi korkean ja vähäisemmän koulutuksen. Puhutaan perusasteen, keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksesta.

Taulukko. Yli 15-vuotiaat suomalaiset koulutustason mukaan vuonna 2011 (1000 henkeä)

Koulutustaso  Määrä (hlö)
Perusaste 1 456
Keskiaste 1 783
Korkea-aste 1 273

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-4586. 2011, Liitetaulukko 1. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.3.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/vkour/2010/vkour_2010_2011-12-02_tau_001_fi.html

Järjestysasteikosta ei voi laskea aritmeettista keskiarvoa. Suomalaisten koulutustasoa voitaisiin kuvata sanomalla, että yli 15-vuotiaista suomalaisista 67 % on suorittanut vähintään keskiasteen tutkinnon.

Takaisin oppimateriaaliin