Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Välimatka-asteikko

Tyypillinen välimatka-asteikko on lämpömittari. Keskilämpötilaa käytetään usein kuvaamaan jonkin alueen ilmastoa, mutta ei voida sanoa, että jollakin alueella olisi kaksi kertaa niin lämmintä kuin jossakin toisessa paikassa.

Myös erilaiset asennemittarit tulkitaan usein välimatka-asteikoiksi. Asenteita mitataan silloin kysymyksillä, joissa vastaajan tulee ottaa kantaa johonkin väittämään esimerkiksi asteikolla: "täysin samaa mieltä (1)", "jokseenkin samaa mieltä (2)", "ei samaa eikä eri mieltä (3)", "jokseenkin eri mieltä (4)" sekä "täysin eri mieltä (5)".

Vähän samalla tavalla on laskettu kuluttajien luottamusindeksi, johon on yhdistetty kansalaisten vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat oman kotitalouden ja koko maan taloudellista tilannetta. Arvosta ei sinänsä voi päätellä oikein mitään, mutta kun sitä verrataan pitkäaikaiseen keskiarvoonsa (helmikuussa 2013 se oli 12,5), voidaan päätellä onko taloudellinen mieliala optimistinen vai pessimistinen.

Kuvio. Kuluttajien luottamusindeksi,
helmikuu 2013

Kuvio. Keskilämpötila (Celsius-asteita),
Helsinki Kaisaniemi,
helmikuu 2013

Kaavio kuluttajien luottamusindeksistä

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri [verkkojulkaisu]. ISSN=1796-864X. Tietokantataulukko: Kuluttajabarometrin aikasarjat [päivitetty 27.2.2013]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.3.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/kbar/tau.html

Ilmatieteen laitos, Ilmastotilastot [verkkojulkaisu]. Helmikuun 2013 sää ja tilastot [viitattu 31.7.2013]. Saantitapa: http://ilmatieteenlaitos.fi/helmikuu

Takaisin oppimateriaaliin