Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Väestöjakauma

Ikäjakauma esitetään yleensä luokiteltuna kuten alla olevassa kuvioissa. Yleisimmin käytetään tasavälisiä luokkia, mutta joskus voidaan ryhmitellä esimerkiksi elinvaiheen mukaan, jolloin luokat kattavat eri määrän ikäryhmiä. Tässäkin kuviossa tasavälisyydestä on poikettu yhdistämällä vanhimpia ikäluokkia, koska ne ovat niin paljon muita pienempiä.

Kuvio. Suomen väestö iän (5-v.) mukaan 2011

Kuvio Suomen väestöstä

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne, Tietokantataulukko Väestö iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan koko maa 1865 - 2011 [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.4.2012]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/tau.html

Takaisin oppimateriaaliin