Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Tulojakauma

Hyvä esimerkki vinosta jakaumasta on tulojen jakautuminen. Valtaosa tulonsaajista sijoittuu tulojakauman alapäähän. Suuret, niin sanotut keskituloiset ryhmät ovat koko tulohaitarin pituuteen nähden melko vähän ansaitsevia. Koska tulojakaumassa ei ole ylärajaa, se venyy euromääräisesti pitkäksi keskituloisista ylöspäin. Jakauman alapäässä tulee vastaan nolla, jonka alle tulot eivät määritelmän mukaan voi mennä.

Kuvio. Tulonsaajien lukumäärä tuloluokittain (veronalaiset tulot) 2011

Kuvio tulonsaajista

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot 2011 [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-3843. Tietokantataulukko: 1. Tulonsaajien luku, tulot (1000 euroa), vähennykset ja verot valtionveron alaisten tulojen mukaan 2011 (päivitetty 19.12.2012). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tvt/tau.html

Takaisin oppimateriaaliin