Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Indeksit

Jos esimerkiksi 100-prosenttisen alkoholin tilastoitu kulutus nousee 6,7 litrasta (vuosi 1995) 8,2 litraan (vuosi 2011) absoluuttista alkoholia, kulutuksen indeksiluvuksi saadaan:

Indeksiluvusta nähdään suoraan muutoksen prosentuaalinen suuruus: alkoholin kulutus on 16 vuodessa kasvanut 22 prosenttia. Alla olevasta taulukosta voidaan nähdä myös, että sokerin ja kahvin kulutus on laskenut noin 15 prosenttia ja tupakan yli 30 prosenttia. Indeksilukujen avulla pystytään siis vertailemaan hyvin erilaisten muutosten vauhtia.

Taulukko. Eräiden ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti 1995 ja 2011

  Vuosi 1995 Vuosi 2011 Vuoden 2011 indeksin (1995 = 100) pisteluku
Alkoholijuomat 6,7 litraa 8,2 litraa 122
Tupakka 1,1 (kg) 0,7 (kg) 63
Sokeri 35,4 (kg) 30,1 (kg) 85
Kahvi 9,2 (kg) 7,9 (kg) 86

Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 2012, Taulukko 470. Eräiden ravinto- ja nautintaaineiden kulutus asukasta kohti, 1980–2011

Aikasarjasta lasketun indeksin avulla voidaan litrat ja kilot tehdä vertailukelpoisiksi, mutta vain muutoksen suuruuden suhteen. Edellä esitetyistä indeksiluvuista ei esimerkiksi voi päätellä kulutetaanko Suomessa alkoholia, sokeria, kahvia tai tupakkaa paljon vai vähän. Alkuperäisiä kulutustietoja tarvitaan, jos halutaan ymmärtää kunkin tarkasteltavan asian merkitys. Esimerkiksi alkoholin kasvavan kulutuksen merkitys ymmärretään vasta, kun verrataan suomalaisen kulutuksen tasoa esimerkiksi muihin maihin.

Taulukko. Alkoholijuomien kulutus henkeä kohti Pohjoismaissa. Indeksi: Suomi = 100

Maa Alkoholin kulutus, litraa absoluuttista alkoholia Indeksi
Grönlanti 8,04 98
Islanti 5,95 72
Norja 5,4 66
Ruotsi 6,1 75
Suomi 8,2 100
Tanska 8,7 106

Islannin tiedot vuodelta 2007, Grönlannin tiedot vuodelta 2010, muiden maiden tiedot vuodelta 2011.

Lähde: Pohjoismainen alkoholitilasto 2011.

Indeksikaavan avulla voidaan laskea Grönlannin alkoholin kulutuksen indeksi Suomen suhteen.

Laskun tulos osoittaa, että Grönlannin alkoholinkulutusindeksi on pyöristäen 98 ja se merkitsee että grönlantilaiset kuluttivat vuonna 2009 alkoholia 2 prosenttia vähemmän henkeä kohti kuin suomalaiset.

Takaisin oppimateriaaliin