Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Indeksien yhteenlasku

Kuluttajahintaindeksi kuvaa eri tuoteryhmien hintojen kehityksen keskiarvoa. Sitä laskettaessa tuoteryhmien keskimääräistä hintakehitystä painotetaan niiden osuudella suomalaisten kulutuksesta. Toisin sanoen asumisen menot saavat kokonaisindeksiä laskettaessa suuren painokertoimen, koska asumismenojen osuus kulutusmenoista on suuri (yli 20 prosenttia). Terveydenhuoltomenojen kehitys saa puolestaan vähäisen painon (niiden osuus keskimääräisen kotitalouden kulutusmenoista on alle 5 prosenttia).

Kuvio. Kuluttajahintaindeksin (2010=100) painorakenne

Kuvio kuluttajahintaindeksistä

Lähde: Tilastokeskus, Hinnat ja kustannukset. Kuluttajahintaindeksi 2010=100. Käyttäjän käsikirja. [Viitattu 10.4.2012.]

Palkin pituus osoittaa tuoteryhmän hintojen osuuden kuluttajahintaindeksistä prosentteina.

Takaisin oppimateriaaliin