Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Aritmeettinen keskiarvo vai mediaani?

Kun havainnot keskittyvät jakauman toiseen päähän ja jotkut havainnot poikkeavat keskimääräisestä huomattavasti, aritmeettinen keskiarvo antaa harhaanjohtavia tuloksia. Mediaani on parempi keskiluku esimerkiksi tuloja kuvattaessa.

Kuvio. Tulojakauma 2011

Kuvio tulojakaumasta

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot 2011 [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-3843. Tietokantataulukko: 1. Tulonsaajien luku, tulot (1000 euroa), vähennykset ja verot valtionveron alaisten tulojen mukaan 2011 (päivitetty 19.12.2012). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tvt/tau.html

Ylläesitetyn tulojakauman moodi selviää suoraan kuvasta. Mediaani ja keskiarvo on laskettu alkuperäisen taulukkoaineiston perusteella. Jos suurituloisten tulot kasvaisivat, mutta lukumäärä pysyisi ennallaan, aritmeettinen keskiarvo kasvaisi myös, mutta mediaani pysyisi ennallaan.

Takaisin oppimateriaaliin