Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Keskihajonta

Euroopan unionin rahaliiton yksi tavoite on ollut yhtenäisen talousalueen luominen. Sen seurauksena esimerkiksi eri maiden inflaatioprosentit lähentyisivät toisiaan. Inflaatioprosenttien hajontaa voi käyttää kuvaamaan sitä, miten tavoite on onnistunut. Oheisessa taulukossa on 27 EU-maan elintarvikkeiden hintoja koskevat inflaatioprosentit vuosina 2000 ja 2012.

Taulukko. Inflaatio-% EU:n jäsenmaissa vuosina 2000 ja vuoden 2012 lopussa

  2000 2012
Belgia 2,7 2,6
Britannia 0,8 2,8
Bulgaria 10,3 2,4
Espanja 3,5 2,4
Hollanti 2,3 2,8
Irlanti 5,3 1,9
Italia 2,6 3,3
Itävalta 2,0 2,6
Kreikka 2,9 1,0
Kypros 4,9 3,1
Latvia 2,6 2,3
Liettua 1,1 3,2
Luxemburg 3,8 2,9
Malta 3,0 3,2
Portugali 2,8 2,8
Puola 10,1 3,7
Ranska 1,8 2,2
Romania 45,7 3,4
Ruotsi 1,3 0,9
Saksa 1,4 2,1
Slovakia 12,2 3,7
Slovenia 8,9 2,8
Suomi 2,9 3,2
Tanska 1,6 2,4
Tšekki 3,9 3,5
Unkari 10,0 5,7
Viro 3,9 4,2
Inflaatioprosenttien keskiarvo 5,7 2,9
Keskihajonta 8,6 0,9

Lähde: Eurostatin avaintaulukot Tilastokeskuksen verkkopalvelussa. Hinnat ja kustannukset. HICP-inflation rate. [Päivtetty 25.4.2013. Lainattu 6.5.2013.] Saantitapa http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/hin/hin_fi.asp

Eri maiden inflaatioprosenttien keskihajonta eli etäisyys keskimääräisestä on selvästi pienentynyt. Se voidaan tulkita osoitukseksi siitä, että alueen taloudet ja hintojen kehitys ovat samankaltaistuneet. On huomattava, että inflaatioprosenttien keskiarvo ei ole sama kuin EU-alueen inflaatio, sillä keskiarvon laskennassa maiden kokoeroja ei ole otettu mitenkään huomioon, vaan kaikki maat on arvioitu samanarvoisiksi.

Takaisin oppimateriaaliin