Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Vaurauden mitta

Kun halutaan kuvata yhteiskuntien taloudellista kehittyneisyyttä, jaetaan BKT väestömäärällä. Se kertoo periaatteessa, kuinka paljon yksittäinen kansalainen tuottaa keskimäärin. Mitä suurempi BKT/asukas, sitä vauraampi yhteiskunta. Kehittyneisyyden mittaamisen kannalta on ongelmallista, että tunnusluku ei kerro, miten vauraus on jakautunut yhteiskunnan eri väestöryhmien kesken. Esimerkiksi öljyn tai jonkin raaka-aineen viennistä kertyvät tulot voivat keskittyä vain pienen ryhmän käyttöön, mutta nostavat kuitenkin BKT/asukas -tunnuslukua.

Kuvio. BKT asukasta kohti

Kuvio bruttokansantuotteesta

Lähde: Findikaattori, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 

Oheisesta taulukosta käy ilmi maailman maiden BKT/asukas rikkaimmasta köyhimpään.

Takaisin oppimateriaaliin