Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

EU-maiden kotitalouksien ostovoiman vertailu

Ostovoimaa voidaan verrata myös yhden valuutan sisällä silloin, kun sitä käytetään useammassa maassa. Maasta riippuen euron ostovoima vaihtelee.

Vertailtaessa kulutusta Euroopan eri maissa vuonna 2009 eri maiden ja eri hyödykeryhmien kulutusmenot tehtiin vertailukelpoisiksi käyttämällä ostovoimavertailuja, jotka pohjautuivat samanlaisten tuotteiden hintavertailuun eri maissa.

Oheisessa taulukossa eri maiden kulutusmenot vuonna 2005 on esitetty sekä euroina että ostovoimapariteetti-rahayksikkönä (PPS-arvo). Molempien lähtökohtana on 27 Euroopan unionin jäsenmaan keskimääräinen kotitaloutta kohti laskettu euromääräinen kulutus, joka oli noin 24 000 euroa vuodessa. Verrattuna euromääräiseen kulutukseen PPS-mittarilla kuvattu kulutus nousee halvan hintatason köyhissä maissa suhteellisesti suuremmaksi ja vastaavasti rikkaiden ja kalliiden maiden kulutuksen arvo pienenee.

Avaa taulukkoExcel-symboli

Esimerkiksi Suomen kotitalouksien kulutusmenot olivat taulukon mukaan 29 705 euroa vuodessa. Ostovoimakorjattu luku on 24 360. Toisin sanoen suomalaiskotitalouksien kulutus vastasi Euroopan keskimääräisellä hintatasolla 24 360 euron kulutusta. Kun tätä lukua verrataan EU-maiden keskimääräiseen kulutukseen, huomataan, että Suomi oli eurooppalaisittain kallis maa.

Lähde: Consumers in Europe. Eurostat 2009

Takaisin oppimateriaaliin