Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Minkälaiset asiat voivat aiheuttaa inflaatiota?

Esimerkkejä:
  • Kun valtion tai EU:n keskuspankki lisää kierrossa olevan rahan määrää, rahan arvo heikentyy.
  • Asuntojen hintojen nousu erityisesti kasvukeskuksissa heijastaa tarjonnan ja kysynnän epätasapainoa. Kun asunnon ostajia on paljon ja vapaita asuntoja vähän, ihmiset taipuvat maksamaan korkeampia hintoja.
  • Suuret palkankorotukset tai raaka-aineiden hintojen nousu nostavat yritysten tuotantokustannuksia ja voivat olla hinnannousun ja inflaation laukaisevia tekijöitä.
Takaisin oppimateriaaliin