Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Työttömyyden määrittelyssä törmätään usein rajatapauksiin

Miten aktiivisesti työtä on haettava, että se on uskottavaa?

Työn haun aktiivisuuden kriteerinä on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa pidetty esimerkiksi sitä, että seuraa jatkuvasti esimerkiksi sanomalehtien työpaikkailmoituksia tai että ilmoittautuu työvoimatoimistoon ja käy siellä säännöllisin väliajoin.

Miten nopeasti on oltava valmis työhön kun sopivan paikan saa?

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen käyttämä työttömyyden määritelmä edellyttää, että työtön pystyy ja on halukas ottamaan tarjotun tehtävän vastaa kahden viikon sisällä.

Entä jos työntekijä ei kelpaa kellekään työnantajalle työhön, onko hän silloinkin edelleen työtön?

On, jos hän edelleen hakee työtä. Käytännössä käy usein niin, että aikansa työpaikkaa haettuaan henkilö passivoituu ja siirtyy työvoiman ulkopuolelle. Puhutaan pitkäaikaistyöttömistä (jotka siis ovat vielä työttömiä) ja piilotyöttömistä. Piilotyöttömät ovat esimerkiksi kotiäitejä tai opiskelijoita, jotka olisivat työtilanteen parannuttua halukkaita hakeutumaan palkkatöihin. Heitä ei lueta työttömiin.

Kuinka paljon pitää tehdä työtä, että katsotaan työlliseksi?

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä.

Takaisin oppimateriaaliin