Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat

Kuvio: Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat 15–74-vuotiaat

 

Kuvio työvoimasta ja työvoimaan kuulumattomista

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-7830. Tietokantataulukko: 010. Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan (päivitetty: 23.1.2013). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Takaisin oppimateriaaliin