Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Inhimillisen kehityksen alaindeksit

Suomi sai inhimillisen kehityksen vuoden 2013 raportissa indikaattoriarvon 0,912, joka oli 21. korkein arvo maailman maiden vertailussa. Korkeimman arvon sai Norja ja huonoimman Niger.

Koulutustasomittarilla mitaten Suomi oli seitsemänneksi edistynein maa, elinajanodotteessa 23. ja BKT:lla mitaten 22.  Koulutustasomittarin alapäässä ratkaisevaa on, kuinka suuri osa ikäluokista todella osallistuu eritasoiseen koulutukseen. Koulutustaso oli korkein Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Irlannissa ja Islannissa. Koulutusmittarilla mitaten huonoimmin sijoittuivat Saharan eteläpuolisen Afrikan maat.

Elinajanodotteella mitaten paras maa oli Japani ja huonoin Sierra Leone. Japanissa ihmiset elävät keskimäärin 83,6-vuotiaiksi, mutta Sierra Leonessa vain 48,1-vuotiaiksi. Suomalaisten elinajan odote oli 80,1 vuotta.

Kansantulomittarilla parhaan arvon sai Qatar ja huonoimman Zimbabve. Kun Qatarissa ansaittiin 87 478 dollaria asukasta kohti vuodessa ja Suomessa 32 510 dollaria, niin Zimbabvessa ansaittiin 424 dollaria.

Mittari monipuolistaa vertailussa mukana olleiden 186 valtion kehittyneisyyden arviointia. Verrattuna bruttokansantuotteen vertailuun eniten nousee koulutukseen ja terveydenhuoltoon satsanneen köyhän Kuuban sijoitus, peräti 44 sijaa. Eniten laskee Päiväntasaajan Guinean sijoitus, 97 sijaa. Öljy- ja kaivannaisteollisuudesta rahaa saava valtio ei ole jakanut hyvinvointia kansalaisilleen.

Takaisin oppimateriaaliin