Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Suomen väestömuutokset

Suomen kuolleiden määrä kasvoi 1800-luvun puoliväliin ja syntyneiden määrä 1900-luvun alkuvuosiin. Tämä johti väestön nopeaan kasvuun 1800-luvun loppupuolella. Kuolleisuuden laskun syynä olivat parantuneet elinolot. Nälkä- ja sotavuodet ovat kuitenkin aiheuttaneet suuria ja nopeita vaihteluita kuolleiden määrässä.

Syntyneiden määrä alkoi laskea 1900-luvulla. Kehitys kuitenkin keskeytyi, kun toisen maailmansodan jälkeen syntyivät niin kutsutut suuret ikäluokat. Lasku kuitenkin jatkui aina 1970-luvulle asti. Nykyään vuosittain syntyy noin 60 000 suomalaista.

Muuttoliikettä on seurattu kattavasti toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla. 1970-luvulle asti Suomi oli väestöä luovuttava maa, mutta 1980-luvulta lähtien maahanmuuttajia on ollut enemmän kuin lähtijöitä. 1960-luvun lopulla Ruotsiin muutti kymmeniä tuhansia nuoria työikäisiä suomalaisia.

Kuvio. Väestönmuutokset

Lähde: Findikaattori, Tilastokeskus / Väestötilastot, Muuttoliike

Takaisin oppimateriaaliin