Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Syntyvyys ja hedelmällisyys

Vuonna 2011 Suomessa syntyi elävänä 59 961 lasta. Suomalaisia oli tuona vuonna keskimäärin 5 401 267. Syntyneiden osuus väestöstä oli runsaan prosentin eli 11,1 syntynyttä tuhatta henkeä kohti (noin 11 ‰).

Syntyvyys voi vaihdella alueellisesti huomattavasti. Pienissä Sottungan ja Kökarin kunnissa ei syntynyt vuonna 2011 lainkaan lapsia. Yli tuhannen asukkaan kunnissa pienin syntyvyys oli Karvialla Satakunnassa 3,1 lasta tuhatta asukasta kohden. Suurin syntyvyys Suomessa oli samana vuonna noin kahdeksankertainen. Luodossa syntyi 24 lasta tuhatta asukasta kohti. Ero selittyy osittain sillä, että Luodossa on suhteellisen nuorta väestöä, kun taas vähäisen syntyvyyden kunnissa väestö on ikääntynyttä. Verrattaessa alueiden syntyvyyttä toisiinsa on alueiden erilaisten ikärakenteiden vuoksi syytä käyttää tunnuslukuja, joissa ikärakenteen vaikutus on poistettu.

Luodon naiset saavat lisäksi enemmän lapsia kuin karvialaiset. Tätä kuvaava yleinen hedelmällisyysluku oli Suomessa korkein Pohjois-Pohjanmaalla, jossa synnytysikäistä naista kohti syntyi 2,33 lasta. Uudellamaalla taas lapsia syntyi vain 1,65 lasta synnytysikäistä naista kohti.

Takaisin oppimateriaaliin