Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Kuolemanvaara

0-vuotiaan kuolemanvaara on noin 2 promillea, mikä tarkoittaa sitä, että elävänä syntyneistä 1 000 lapsesta kaksi kuolee ensimmäisen elinvuotensa aikana. Kuolemanvaara vähenee jo toisena elinvuotena alle kymmenesosaan. Promillen raja ylittyy uudelleen 37. ikävuoden kohdalla eli tuhannesta 37-vuotiaasta useampi kuin yksi henkilö kuolee seuraavan ikävuoden aikana.

Kuvio. Suomalaisten kuolemanvaara eri ikäisenä

Kuvio suomalaisten kuolemanvaarasta eri ikäisenä

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-2529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2011]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/kuol/tau.html

Tämän jälkeen kuolemanvaaraluvut kasvavat iän myötä tasaisesti. 0-vuotiaiden kuolemanvaara (2 kuollutta tuhatta tämän ikäistä kohti) saavutetaan 45 vuoden iässä. 64-vuotiaiden kuolemanvaara on noin 10 promillea eli 1 prosentti. Toisin sanoen sadasta 64-vuotiaasta yksi todennäköisesti kuolee seuraavan elinvuoden aikana. 87 vuoden iässä kuolemanvaara on jo yli 10 prosenttia.

Jos vertaillaan 70-vuotiaiden kuolemanvaaran kehitystä 25 viime vuoden aikana, havaitaan, miten ihmisten elinikä on pidentynyt. Kun vuonna 1986 sadasta 70-vuotiaasta kuoli seuraavan vuoden aikana kolme, vuonna 2011 kuolleita oli 1,5 sataa henkeä kohden.

Kuvio. 70-vuotiaiden miesten ja naisten kuolemanvaara (‰) 1986–2011

Kuvio 70-vuotiaiden miesten ja naisten kuolemanvaarasta

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-2529. Tietokantataulukko: Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1986 - 2011 (päivitetty 26.10.2012). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2013].Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/kuol/tau.html

Takaisin oppimateriaaliin