Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Siirtolaisuus

Suomen nettosiirtolaisuus oli 1900-luvulla negatiivinen 1970-luvulle saakka. Muuttotappion huippuvuodet ajoittuvat 1960-luvun lopulle, jolloin Suomesta muutti poikkeuksellisen suuri joukko kansalaisia Ruotsiin. 1980-luvulla muuttoliikkeen pääsuunta vaihtui. Siitä lähtien maahamme on muuttanut enemmän väkeä kuin täältä pois.

Kuvio. Suomen nettosiirtolaisuus (henkeä) 1945–2011

Kuvio Suomen nettosiirtolaisuudesta

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Muuttoliike [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-6766. Tietokantataulukko: Väestömuutokset ja väkiluku 1749 - 2011, koko maa (päivitetty 27.4.2012). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.4.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/muutl/tau.html

Takaisin oppimateriaaliin