Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Ikäpyramidi (1)

Ikärakennetta kuvataan graafisesti niin sanotun ikäpyramidin avulla. Ikäpyramidissa väestö on asetettu kuvioon ikäluokittain päällekkäin siten, että yksi kerros vastaa yhden ikäryhmän suuruutta. Sukupuolet ovat yleensä pyramidikuvion vastakkaisilla sivuilla.

Kuvio. Väestön ikärakenne

Ikäpyramidi

Lähde: Findikaattori, Tilastokeskus / Väestörakenne

Takaisin oppimateriaaliin