Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Väestöllinen huoltosuhde

Suomen väestöllinen huoltosuhde kertoo, kuinka monta lasta tai eläkeikäistä on sataa työikäistä (15–64-vuotiaat) kohti. Suhteellisesti eniten työikäisiä on Uudellamaalla ja pienin heidän osuutensa on Etelä-Savossa. Sodan jälkeen syntyneet (v. 1946–1949) suuret ikäluokat tulevat vuoden 2010 jälkeen nopeasti lisäämään yli 65-vuotiaiden osuutta. Kun vanhimpaan väestöosaan kuuluu nyt vajaat 900 000 henkeä, niin heidän määränsä noussee vuoden 2030 tienoilla 1,5 miljoonaan, joka on 26 % koko väestöstä.

Kuvio. Maakuntien huoltosuhde 2012

Kuvio huoltosuhteesta

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Tietokantataulukko: Kansalaisuus iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990–2012 [päivitetty 22.3.2013]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.4.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/tau.html

Takaisin oppimateriaaliin