Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Suomen väestöennuste

Suomalaisten määrä on muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta lisääntynyt koko sen ajan, jolloin tilastoja on laadittu. 1900-luvulla vain 1960- ja 1970-lukujen taitteen suuri muutto Ruotsiin käänsi väkiluvun tilapäisesti laskuun.

Väestönkasvu on ensisijaisesti johtunut siitä, että väestön elinikä on pidentynyt. Syntyneiden määrä on yleensä ollut suurempi kuin kuolleiden määrä. Olemme kuitenkin lähestymässä aikaa, jolloin kuolleiden määrä melko varmasti ylittää syntyneiden määrän. Koska kuitenkin Suomen muuttovoitto on kehittynyt positiiviseen suuntaan, väestön kasvu Suomessa jatkuu ainakin toistaiseksi.

Kuvio. Suomen väkiluku 1750–2012 ja väestöennuste –2060

Kuvio Suomen väkiluvusta ja väestöennusteesta

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5137. 2012, Liitetaulukko 1. Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900 - 2060 (vuodet 2020 - 2060: ennuste). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.4.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tau_001_fi.html

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Tietokantataulukko: Väkiluku sukupuolen mukaan 1750 - 2012 [päivitetty 22.3.2013]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2013]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/tau.html

Takaisin oppimateriaaliin