Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Asuntokunnat Suomessa

Tilastokeskuksen eri tilastojen mukaan vuonna 2011 Suomessa oli 2 556 068 asuntokuntaa ja 1 460 570 perhettä, joista hieman yli puolet oli lapsiperheitä. Vuoden 2010 tietojen mukaan kotitalouksia oli 2 551 000. Koska yksinasuvat eivät muodosta perhettä, luvuista voi päätellä, että yhden hengen kotitalouksia tai asuntokuntia oli hieman yli miljoona.

Asuntokunnan keskikoko oli Suomessa 2,07 henkeä, kotitalouksien 2,08 henkeä ja keskimääräinen perhekoko oli 2,8 henkeä. Asuntokunta ja kotitalous ovat nykyään jokseenkin sama asia, sillä omaa taloutta pitävien alivuokralaisten määrä on hyvin vähäinen.

Takaisin oppimateriaaliin