Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Suomen taloudellinen huoltosuhde

Suomessa taloudellinen huoltosuhde heikkeni (eli kasvoi) nopeasti 1990-luvun alun talouslamassa. Sen jälkeen taloudellinen huoltosuhde on vähitellen parantunut työllisyyden parantuessa; toisin sanoen työelämän ulkopuolella olevien määrä on työssäkäyviin nähden vähentynyt. Vuoden 2009 taantumassa taloudellinen huoltosuhde säilyi jokseenkin ennallaan. Huoltosuhteen nousu on kuitenkin todennäköistä, sillä ikärakenteen vuoksi työelämästä siirtyy suuri joukko väkeä työvoiman ulkopuolelle eläkeläisiksi.

Kuvio. Taloudellinen huoltosuhde 1987–2011

Kuvio taloudellisesta huoltosuhteesta

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5528. Tietokantataulukko: Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan 1987-2011 (päivitetty 22.3.2013). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.4.2013]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/tyokay/tau.html

Vuodesta 1987 lähtien taloudellinen huoltosuhde on ollut korkeimmillaan 1,7. Se tarkoittaa, että jokaista työssäkäyvää kohden oli 1,7 sellaista henkilöä, joka ei käynyt työssä. Vuonna 2011 huoltosuhde oli noin 1,3 eli työssäkäyvää kohti oli 1,3 sellaista henkilöä, joka ei käynyt töissä, vaan oli työttömänä. eläkkeellä, opiskeli, oli lapsi, hoiti kotitaloutta, oli varusmiespalvelussa jne.

Takaisin oppimateriaaliin