Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Miten hyvinvointia mitataan?

Vuoden 2010 tienoilla käytiin Euroopassa vilkasta keskustelua siitä, miten hyvinvointia tulisi kuvata tilastoissa. Keskustelu lähti liikkeelle vuonna 2009 julkaistusta niin sanotusta Stiglitzin komission raportissa, jossa kiinnitettiin huomiota siihen, että pelkästään bruttokansantuotteen avulla ei voida kuvata hyvinvointia. Monissa Euroopan maissa alettiin raportin julkaisun jälkeen tutkia, miten hyvinvointia voitaisiin mitata. Puhuttiin jopa siitä, että väestön onnellisuutta pitäisi alkaa kuvata virallisissa tilastoissa. Suomessakin istui työryhmä selvittämässä hyvinvoinnin mittaamista (ks. Hymy-työryhmän tuloksia).

Yksi keskustelun kohteista oli myös se, voidaanko hyvinvoinnin kuvaaminen tiivistää yhteen mittariin, vai tarvitaanko sen kuvaamiseen useampi tilastomuuttuja. Edellä mainittu työryhmä päätyi suosittelemaan useamman mittarin käyttöä.

Takaisin oppimateriaaliin