Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Odotettavissa olevat terveet elinvuodet

Kuvio. Arvio vastasyntyneen elinajanodotteesta ja terveiden elinvuosien odotteesta maailman sairaimmissa maissa (terveet elinvuodet laskettu vuoden 2004 tietojen perusteella)

Kuvio elinajanodotteesta ja terveiden elinvuosien odotteesta

Lähde: WHO: Disease and injury country estimates [verkkojulkaisu]. 2011 [viitattu 22.12.2011]. Saatavissa: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_country/en/index.html

Kuvio. Arvio vastasyntyneen elinajan odotteesta ja terveiden elinvuosien odotteesta maailman terveimmissä maissa (terveet elinvuodet laskettu vuoden 2004 tietojen perusteella)

Kuvio elinajanodotteesta ja terveiden elinvuosien odotteesta

Lähde: WHO: Disease and injury country estimates [verkkojulkaisu]. 2011 [viitattu 22.12.2011]. Saatavissa: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_country/en/index.html

Takaisin oppimateriaaliin