Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Koulutustaso

Vuoteen 1970 verrattuna tutkijakoulutuksen saaneiden määrä on yhdeksänkertaistunut. Vastaavasti alimman korkea-asteen ja keskiasteen koulutuksen saaneiden määrä on kolminkertaistunut. Noin kolmannes yli 15-vuotiaista suomalaisista on vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. Koulutusrakennetta kuvaavasta tilastosta käy kuitenkin ilmi, että 30–34-vuotiaista jo 86 prosenttia on suorittanut jonkun tutkinnon.

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1799–4586. Tietokantataulukko: Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteen, maakunnan, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 2007–2011 [päivitetty 4.12.2012]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.4.2013]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/vkour/tau.html

Kuvio. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan 1970–2011

Kuvio koulutusasteesta

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-4586. 2011, Liitekuvio 1. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan 1970-2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.4.2013]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/vkour/2011/vkour_2011_2012-12-04_kuv_001_fi.html

Takaisin oppimateriaaliin