Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Suomalaisten tulolajit

Vuonna 2009 runsas puolet Suomen 2 531 500 kotitaloudesta oli palkansaajakotitalouksia. Ryhmittely on tehty kotitalouden eniten ansaitsevan jäsenen pääasiallisen toimeentulon mukaan. Eläkeläiskotitalouksia oli vajaat kolmannes kaikista kotitalouksista. Yrittäjätuloilla elävien talouksien osuus oli noin 7 prosenttia. Työttömien kotitalouksia laskettiin olleen runsaat neljä prosenttia kaikista. 

Kuvio 1. Tulonsaajakotitalouksien määrä 2011 (1 ukko = 100 000 kotitaloutta)

Kuvio tulonsaajakotitalouksien määrästä

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=1795-8121. Tietokantataulukko: Kotitalouden tulot sosioekonomisen aseman mukaan 1990-2010 [päivitetty: 10.4.2013]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.4.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tjt/tau.html

Eri tulolajit kohdistuvat eri tavoin erilaisille kotitalouksille. Alla on esimerkki ylempien toimihenkilöiden ja eläkeläisten kotitalouksien tulolajeista.

Kuvio 2. Ylempiin toimihenkilöihin kuuluvan kotitalouden tulot 2011 (1 kolikko = 1000 euroa)

Kuvio ylempiin toimihenkilöihin kuuluvan kotitalouksien tuloista

Kuvio 3. Eläkeläiskotitalouden tulot 2011 (1 kolikko = 1000 euroa)

Kuvio eläkeläiskotitalouksien tuloista

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=1795-8121. Tietokantataulukko: Kotitalouksien tulojen rakenne sosioekonomisen aseman mukaan 1990-2011 [päivitetty: 10.4.2013]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tjt/tau.html

Takaisin oppimateriaaliin