Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Tulonjako

1900-luvun lopulla ja 2000-luvulla vauraimman tulonsaajaryhmän osuus tuloista kasvoi monissa maissa. Se johti vilkkaaseen keskusteluun tulonjaosta. Esimerkiksi vuonna 2011 eri puolilla maailmaa osoitettiin mieltä sen vuoksi, että rikkaimman 1 prosentin osuus kaikista tuloista oli kasvanut.

Kansainvälisessä vertailussa Suomen tuloerot ovat melko vähäiset. Tulonsiirroilla on ollut tulonjakoa tasoittava vaikutus Suomessa. 1960 ja 70-luvuilla tulonjako tasoittui selvästi, mutta 1980-luvulla tuloerot alkoivat kasvaa. Tulonsiirtojen ansiosta käytettävissä olevan tulon erot kaventuivat kuitenkin edelleen. Vuosina 1993–2000 myös käytettävissä olevien tulojen erot kasvoivat. 2000-luvulla tuloerojen kasvu on ollut vähäistä.

Kuvio 1. Pieni- ja suurituloisimman tulokymmenyksen tulo-osuudet vuosina 1987–2010. Tulo-osuus prosenttia käytettävissä olevasta tulosta.

 Kuvio 4. Pieni- ja suurituloisimman tulokymmenyksen tulo-osuudet vuosina 1987–2010. Tulo-osuus prosenttia käytettävissä olevasta tulosta.

Lähde:  Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=1795-8121. 2010, 2 Tuloerot vuonna 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2012]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tjt/2010/tjt_2010_2012-05-23_kat_002_fi.html

Kuvio 2. Pienituloisuusaste (%). 60 % koko väestön mediaanituloista ansaitsevien osuus

Kuvio pienituloisuusasteesta

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=1795-8121. Tietokantataulukko: Pienituloisuusindikaattoreita [päivitetty 20.3.2013]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.4.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tjt/tau.html

Pienituloisten osuus väestöstä väheni selvästi, joskaan ei täysin systemaattisesti, vuosina 1960–1993. Sen jälkeen pienituloisten osuus on kääntynyt nousuun. Koska keskimääräinen tulotaso on koko ajan noussut, myös pienituloisuuden raja on noussut. Vuonna 1966 pienituloiseksi luokiteltiin kotitalous, jossa kulutusyksikköä kohden kertyi tuloa noin 4 700 euroa (vuoden 2011 rahanarvossa) vuodessa. Vuonna 2011 rajana oli 13 640 euron vuositulo yhden hengen kotitaloudessa. Raja on suhteutettu kotitalouden kulutusyksiköiden määrään. Esimerkiksi vuonna 2009 kahden aikuisen ja kahden alle 14-vuotiaan lapsen kotitaloudessa (= 2,1 kulutusyksikköä) pienituloisuusraja oli 28 644 euroa vuodessa.

Takaisin oppimateriaaliin