Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa

Kaavio 1. Keskimääräisen kotitalouden kulutusmenot (€) vuonna 2006 (1 rahapussi = 1 000 euroa)

Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Asuminen
Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Liikenne
Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Elintarvikkeet
Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Muut tavarat ja palvelut
Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kulttuuri, vapaa-aika
Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kodin kalusteet, koneet
Kuva rahapussista Hotellit, ravintolat
Kuva rahapussista Vaatteet ja jalkineet
Kuva rahapussista Terveys
Kuva rahapussista Tietoliikenne
Kuva rahapussista Alkoholi ja tupakka

-

Koulutus

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien kulutus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-3533. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2013]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/ktutk/2006/ktutk_2006_2007-12-19_tie_001.html

Koulutuksen edessä ei ole tuhannen euron säkkiä, sillä koulutukseen kulutettiin alle 500 euroa.

Keskimääräisen suomalaisen kotitalouden koko vuonna 2006 oli 2,11 henkilöä. Tämä vastasi 1,49 kulutusyksikköä.

Kaavio 2. Keskimääräisen kotitalouden kulutusmenot kulutusyksikköä kohden (€) vuonna 2006 (1 rahapussi = 1 000 euroa)

Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Asuminen
Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Liikenne
Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kuva rahapussista Elintarvikkeet
Kuva rahapussista Kuva rahapussista Muut tavarat, palvelut
Kuva rahapussista Kuva rahapussista Kulttuuri, vapaa-aika
Kuva rahapussista Kodin kalusteet, koneet
Kuva rahapussista Hotellit, ravintolat
Kuva rahapussista Vaatteet, jalkineet
Kuva rahapussista Terveys
Kuva rahapussista Tietoliikenne
- Alkoholi ja tupakka
 
- Koulutus
 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien kulutus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-3533. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2013]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/ktutk/2006/ktutk_2006_2007-12-19_tie_001.html

Koska kulutusyksiköitä on vähemmän kuin kotitalouden jäseniä, kulutusmenot ovat kulutusyksikköä kohden laskien suuremmat.

Takaisin oppimateriaaliin