Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Tieliikenneonnettomuudet

Kuvio 1. Poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet onnettomuudet vuosina 1960–2011 Suomessa

Kuvio poliisin tietoon tulleista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-758X. Tietokantataulukko: Tieliikenneonnettomuudet vuosina 1931 - 2011 [päivitetty: 15.6.2012]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu 10.4.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/ton/tau.html

Kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet lisääntyivät liikenteen kasvun myötä 1970-luvulle asti, mutta alkoivat vähentyä liikenneturvallisuuden kehittämisen myötä. Onnettomuuksien vähentyminen on erityisen suurta, jos sitä verrataan autokantaan. Suurimmillaan liikenteen riskit tällä tavalla mitattuina olivat 1930–1950-luvuilla.

Kuvio 2. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 1000 autoa kohden 1930–2010 Suomessa

Kuvio kuolemaan johtaneista onnettomuuksista

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-758X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.12.2011]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/ton/tau.html

Suomen virallinen tilasto (SVT): Moottoriajoneuvokanta [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-856X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.12.2011]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/mkan/tau.html

Takaisin oppimateriaaliin