Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Työtapaturmat

Samoin kuin liikenneonnettomuudet, myös työtapaturmat ovat vähentyneet selvästi viimeisimpien 40 vuoden aikana. Osasyynä kehitykseen on ollut ammattirakenteen muuttuminen, mutta myös onnettomuuksien ennaltaehkäisyn kehittämisellä on suuri merkitys.

Kuvio. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat 1975–2010

Kuvio kuolemaan johtaneista työtapaturmista

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5999. 2010, Liitetaulukko 1. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 1975-2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/ttap/2010/ttap_2010_2012-11-30_tau_001_fi.html

Takaisin oppimateriaaliin