Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Sosiaaliturvatilastot

Sosiaaliturvatilastot koostuvat lukuisista toimeentuloturvan, terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja eläkejärjestelmän tilastoista. Tilastoja on lukuisia, koska myös turvajärjestelmiä on paljon. Tässä on esimerkkinä toimeentulotukea kuvaava tilastokuvio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.

Takaisin oppimateriaaliin