Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Vaalitilastot

Kuvio. Suomen eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus (Suomessa asuvien äänestäneiden Suomen kansalaisten %-osuus äänioikeutetuista)

Kuvio äänestysaktiivisuudesta

Lähde: SVT: Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu]. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu 1.11.2011]. Saantitapa http://tilastokeskus.fi/til/evaa/tau.html

Tutustu myös Tilastokeskuksen vaalikarttapalveluun.

Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa oli eduskunnan ensimmäisinä vuosina selvästi nykyistä alhaisemmalla tasolla. Erityisesti toisen maailmansodan jälkeen äänestysaktiivisuus nousi, mutta kääntyi jälleen laskuun 1900-luvun loppuvuosina. Yksi syy äänestysaktiivisuuden lisääntymiseen 1900-luvulla lienee ollut koulutustason nousu, mutta vuosisadan loppupuolella sen vaikutus on loppunut.

Takaisin oppimateriaaliin